Cẩm nang an toàn, vệ sinh lao động và một số tình huống thường gặp trong các cơ quan, doanh nghiệp

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Cẩm nang an toàn, vệ sinh lao động và một số tình huống thường gặp trong các cơ quan, doanh nghiệp
  • Mã ISBN: 978-604-80-4571-5
  • Tác giả: TS.BS. Nguyễn Việt Đồng
  • Nhà xuất bản: Thông tin và Truyền thông
  • Biên tập viên: Nguyễn Long Biên; Vũ Thị Ngọc Mai
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH in hải Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 13/05/2020

Thông tin về sách: Cẩm nang an toàn, vệ sinh lao động và một số tình huống thường gặp trong các cơ quan, doanh nghiệp

Về tác giả: TS.BS. Nguyễn Việt Đồng

Tìm mua sách nếu có bán: