Cẩm nang bạn gái – Thủ lĩnh của sự thay đổi – Tớ là cô gái quyết đoán (8-21 tuổi)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Cẩm nang bạn gái – Thủ lĩnh của sự thay đổi – Tớ là cô gái quyết đoán (8-21 tuổi)
  • Mã ISBN: 978-604-56-6176-5
  • Tác giả: Abby Buwalda; |Biên soạn nội dung tiếng Việt: Nguyễn Thị Hải Yến, Lucero Quiroga, Nhóm tác giả: Alex Munive
  • Nhà xuất bản: Phụ nữ
  • Biên tập viên: Nguyễn Hải Yến
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Nhà in Hội LHPN Việt Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 10/12/2019

Thông tin về sách: Cẩm nang bạn gái – Thủ lĩnh của sự thay đổi – Tớ là cô gái quyết đoán (8-21 tuổi)

Về tác giả: Abby Buwalda; |Biên soạn nội dung tiếng Việt: Nguyễn Thị Hải Yến, Lucero Quiroga, Nhóm tác giả: Alex Munive

Tìm mua sách nếu có bán: