Cẩm nang bé gái tuổi dậy thì – Quyển 2: Tất tần tật khúc mắc đều có lời giải

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Cẩm nang bé gái tuổi dậy thì – Quyển 2: Tất tần tật khúc mắc đều có lời giải
  • Mã ISBN: 978-604-2-16125-1
  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thanh Hương
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTCP in và DV thương mại Phúc An
  • Ngày nộp lưu chiểu: 09/07/2020

Thông tin về sách: Cẩm nang bé gái tuổi dậy thì – Quyển 2: Tất tần tật khúc mắc đều có lời giải

Về tác giả: Nhiều tác giả

Tìm mua sách nếu có bán: