Cẩm nang dành cho mẹ bầu và thai nhi – Bố mẹ kể con nghe

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Cẩm nang dành cho mẹ bầu và thai nhi – Bố mẹ kể con nghe
  • Mã ISBN: 978-604-2-16069-8
  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thanh Hương
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTCP in và văn hóa phẩm Hà Nôi
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/06/2020

Thông tin về sách: Cẩm nang dành cho mẹ bầu và thai nhi – Bố mẹ kể con nghe

Về tác giả: Nhiều tác giả

Tìm mua sách nếu có bán: