Cẩm nang du lịch – Top 10 Berlin

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Cẩm nang du lịch – Top 10 Berlin
  • Mã ISBN: 978-604-88-7654-8
  • Tác giả: DK
  • Nhà xuất bản: Dân trí
  • Biên tập viên: Vũ Thị Thu Ngân
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần văn hóa Đông A
  • Nơi in: Cty TNHH TKMT & TH Huynh đệ Anh Khoa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 09/01/2020

Thông tin về sách: Cẩm nang du lịch – Top 10 Berlin

Về tác giả: DK

Tìm mua sách nếu có bán: