Cẩm nang hẹn hò của Pug mặt phị

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Cẩm nang hẹn hò của Pug mặt phị
  • Mã ISBN: 978-604-88-8688-2
  • Tác giả: Gemma Correll
  • Nhà xuất bản: Dân trí
  • Biên tập viên: Vũ Thị Thu Ngân
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH văn háo vầ TT AZ Việt Nam
  • Nơi in: Cty CP in và TM Quốc Duy
  • Ngày nộp lưu chiểu: 09/01/2020

Thông tin về sách: Cẩm nang hẹn hò của Pug mặt phị

Về tác giả: Gemma Correll

Tìm mua sách nếu có bán: