Cẩm nang hỗ trợ cha mẹ chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non – Cùng con phát triển toàn diện (dành cho cha mẹ trẻ)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Cẩm nang hỗ trợ cha mẹ chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non – Cùng con phát triển toàn diện (dành cho cha mẹ trẻ)
  • Mã ISBN: 978-604-0-21238-2
  • Tác giả: Bộ Giáo dục và đào tạo – Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Bích Thảo
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Hoàng Thị Hồng Mát
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty cổ phần in Phúc Yên. Địa chỉ in Đường Trần Phú – P. Trưng Nhị – T.P Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/05/2020

Thông tin về sách: Cẩm nang hỗ trợ cha mẹ chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non – Cùng con phát triển toàn diện (dành cho cha mẹ trẻ)

Về tác giả: Bộ Giáo dục và đào tạo – Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Bích Thảo

Tìm mua sách nếu có bán: