Cẩm nang hỗ trợ cha mẹ chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non – Nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho trẻ mầm non (dành cho cha mẹ trẻ)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Cẩm nang hỗ trợ cha mẹ chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non – Nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho trẻ mầm non (dành cho cha mẹ trẻ)
  • Mã ISBN: 978-604-0-21236-8
  • Tác giả: Bộ Giáo dục và đào tạo – Nguyễn Thị Hiền, Lê Thị Hải
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Bùi Thị Thanh Đào
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty cổ phần in Phúc Yên. Địa chỉ in Đường Trần Phú – P. Trưng Nhị – T.P Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/05/2020

Thông tin về sách: Cẩm nang hỗ trợ cha mẹ chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non – Nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho trẻ mầm non (dành cho cha mẹ trẻ)

Về tác giả: Bộ Giáo dục và đào tạo – Nguyễn Thị Hiền, Lê Thị Hải

Tìm mua sách nếu có bán: