Cẩm nang hướng dẫn nghiệp vụ công tác dành cho bí thư chi bộ

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Cẩm nang hướng dẫn nghiệp vụ công tác dành cho bí thư chi bộ
  • Mã ISBN: 978-604-88-9474-0
  • Tác giả: Quang Khải (hệ thống)
  • Nhà xuất bản: Dân trí
  • Biên tập viên: Vũ Thị Thu Ngân
  • Đối tác liên kết: Nhà sách Đống Đa
  • Nơi in: Cty TNHH in và TM Trường Xuân
  • Ngày nộp lưu chiểu: 22/04/2020

Thông tin về sách: Cẩm nang hướng dẫn nghiệp vụ công tác dành cho bí thư chi bộ

Về tác giả: Quang Khải (hệ thống)

Tìm mua sách nếu có bán: