Cẩm nang phòng chống bạo lực học đường cho học sinh trung học

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Cẩm nang phòng chống bạo lực học đường cho học sinh trung học
  • Mã ISBN: 978-604-0-19535-7
  • Tác giả: PGS. TS. Lê Vân Anh, TS. Lưu Thu Thuỷ, TS. Trịnh Thị Anh Hoa (Chủ biên)
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Bùi Thị Xuân Hương
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty TNHH Thương mại In Bao Bì Tuấn Bằng. Địa chỉ in Khu Công Nghiệp Thạch Thất Quốc Oai – huyện Quốc Oai – Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 02/03/2020

Thông tin về sách: Cẩm nang phòng chống bạo lực học đường cho học sinh trung học

Về tác giả: PGS. TS. Lê Vân Anh, TS. Lưu Thu Thuỷ, TS. Trịnh Thị Anh Hoa (Chủ biên)

Tìm mua sách nếu có bán: