Cẩm nang phòng chống bắt nạt học đường – Bắt nạt tiềm ẩn: Đùa quá cũng không hay

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Cẩm nang phòng chống bắt nạt học đường – Bắt nạt tiềm ẩn: Đùa quá cũng không hay
  • Mã ISBN: 978-604-0-22113-1
  • Tác giả: Tác giả lời: Amanda F. Doering, Tác giả tranh: Simone Shin
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Ngô Thị Quý
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ti TNHH MTV In và Thương mại Thông tấn xã VN – Vinadataxa. Địa chỉ in Số 70/342 Khương Đình, Phường Hạ Đình, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 05/05/2020

Thông tin về sách: Cẩm nang phòng chống bắt nạt học đường – Bắt nạt tiềm ẩn: Đùa quá cũng không hay

Về tác giả: Tác giả lời: Amanda F. Doering, Tác giả tranh: Simone Shin

Tìm mua sách nếu có bán: