Cẩm nang phòng chống bắt nạt học đường – Bắt nạt về thể chất: Đẩy bạn, không được nhé!

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Cẩm nang phòng chống bắt nạt học đường – Bắt nạt về thể chất: Đẩy bạn, không được nhé!
  • Mã ISBN: 978-604-0-22112-4
  • Tác giả: Tác giả lời: Melissa Higgins, Tác giả tranh: Simone Shin
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Ngô Thị Quý
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ti TNHH MTV In và Thương mại Thông tấn xã VN – Vinadataxa. Địa chỉ in Số 70/342 Khương Đình, Phường Hạ Đình, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 05/05/2020

Thông tin về sách: Cẩm nang phòng chống bắt nạt học đường – Bắt nạt về thể chất: Đẩy bạn, không được nhé!

Về tác giả: Tác giả lời: Melissa Higgins, Tác giả tranh: Simone Shin

Tìm mua sách nếu có bán: