Cẩm nang phong thủy và chiêm tinh 12 con giáp

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Cẩm nang phong thủy và chiêm tinh 12 con giáp
  • Mã ISBN: 978-604-951-377-0
  • Tác giả: Master Nguyễn Thành Phương biên soạn
  • Nhà xuất bản: Hồng Đức
  • Biên tập viên: Nguyễn Khắc Oánh
  • Đối tác liên kết: Tường Minh Đường
  • Nơi in: Cty CP in Scitech
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/01/2020

Thông tin về sách: Cẩm nang phong thủy và chiêm tinh 12 con giáp

Về tác giả: Master Nguyễn Thành Phương biên soạn

Tìm mua sách nếu có bán: