Cẩm nang “sống sót” cho cha mẹ có con 2-7 tuổi

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Cẩm nang “sống sót” cho cha mẹ có con 2-7 tuổi
  • Mã ISBN: 978-604-9837-09-8
  • Tác giả: Joanna Faber & Julie King; Minh họa: Coco Faber, Tracey Faber & Sam Faber Manning
  • Nhà xuất bản: Lao động
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Lan Anh
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Sách Thái Hà – 119 C5 Tô Hiệu, Nghĩa Tân, Cầu Giấy – HN
  • Nơi in: Cty CP in Sách Việt Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/12/2019

Thông tin về sách: Cẩm nang “sống sót” cho cha mẹ có con 2-7 tuổi

Về tác giả: Joanna Faber & Julie King; Minh họa: Coco Faber, Tracey Faber & Sam Faber Manning

Tìm mua sách nếu có bán: