Cẩm nang tư vấn học đường (Dành cho giáo viên làm công tác tư vấn cho học sinh tiểu học)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Cẩm nang tư vấn học đường (Dành cho giáo viên làm công tác tư vấn cho học sinh tiểu học)
  • Mã ISBN: 978-604-0-19262-2
  • Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Hồng Thuận, PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Vân, PGS.TS. Trần Huy Hoàng (Chủ biên), ThS. Bùi Thanh Xuân, ThS. Nguyễn Lê Vân Dung, ThS. Phan Lan Hương, TS. Lưu Thu Thuỷ, TS. Nguyễn Thị Liên, TS. Phạm Thị Bích Đào, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Lý Tuyết Nhung
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH in Thanh bình
  • Ngày nộp lưu chiểu: 28/10/2019

Thông tin về sách: Cẩm nang tư vấn học đường (Dành cho giáo viên làm công tác tư vấn cho học sinh tiểu học)

Về tác giả: PGS.TS. Nguyễn Hồng Thuận, PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Vân, PGS.TS. Trần Huy Hoàng (Chủ biên), ThS. Bùi Thanh Xuân, ThS. Nguyễn Lê Vân Dung, ThS. Phan Lan Hương, TS. Lưu Thu Thuỷ, TS. Nguyễn Thị Liên, TS. Phạm Thị Bích Đào, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Tìm mua sách nếu có bán: