Cẩm nang vàng cho phụ nữ mang thai

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Cẩm nang vàng cho phụ nữ mang thai
  • Mã ISBN: 978-604-9843-19-8
  • Tác giả: Friso
  • Nhà xuất bản: Thông tấn
  • Biên tập viên: Phương Lam Giang
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Dịch vụ Quảng cáo Thái Bình Dương. Địa chỉ 42 Cao Thắng, TP. Nha Trang, Khánh Hòa
  • Nơi in: CTy TNHH in và sản xuất bao bì Thái Bình Dương
  • Ngày nộp lưu chiểu: 16/10/2019

Thông tin về sách: Cẩm nang vàng cho phụ nữ mang thai

Về tác giả: Friso

Tìm mua sách nếu có bán: