Cambridge English IELTS 10 with Answers (Authentic Examination Papers From Cambridge English Language Assessment)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Cambridge English IELTS 10 with Answers (Authentic Examination Papers From Cambridge English Language Assessment)
  • Mã ISBN: 978-604-77-6650-5
  • Tác giả: Cambridge University Press – Cambridge English Language Assessment (Part of the University of Cambridge)
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Bùi Hương Giang
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Sách Việt Nam – 44. Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, HN
  • Nơi in: Cty CP in Sách Việt Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 31/12/2019

Thông tin về sách: Cambridge English IELTS 10 with Answers (Authentic Examination Papers From Cambridge English Language Assessment)

Về tác giả: Cambridge University Press – Cambridge English Language Assessment (Part of the University of Cambridge)

Tìm mua sách nếu có bán: