Cậu bé rồng – Tập 223 – Phản thầy

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Cậu bé rồng – Tập 223 – Phản thầy
  • Mã ISBN: 978-604-2-15244-0
  • Tác giả: Kim Khánh
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Cao Xuân Sơn
  • Đối tác liên kết: Nhà sách 270 (422A Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TP.HCM)
  • Nơi in: Ct song nguyên
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/12/2019

Thông tin về sách: Cậu bé rồng – Tập 223 – Phản thầy

Về tác giả: Kim Khánh

Tìm mua sách nếu có bán: