Cậu bé Rồng tập 225 – Cô hàng nước

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Cậu bé Rồng tập 225 – Cô hàng nước
  • Mã ISBN: 978-604-2-16891-5
  • Tác giả: Kim Khánh
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Cao Xuân Sơn
  • Đối tác liên kết: Nhà sách 270 (422A Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TP.HCM)
  • Nơi in: Cty in Song Nguyên
  • Ngày nộp lưu chiểu: 27/03/2020

Thông tin về sách: Cậu bé Rồng tập 225 – Cô hàng nước

Về tác giả: Kim Khánh

Tìm mua sách nếu có bán: