Cậu bé Rồng tập 227- Quỷ nhập hoàng cung

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Cậu bé Rồng tập 227- Quỷ nhập hoàng cung
  • Mã ISBN: 978-604-2-16893-9
  • Tác giả: Kim Khánh
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Cao Xuân Sơn
  • Đối tác liên kết: Nhà sách 270 (422A Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TP.HCM)
  • Nơi in: Công ty in Song nguyên
  • Ngày nộp lưu chiểu: 21/05/2020

Thông tin về sách: Cậu bé Rồng tập 227- Quỷ nhập hoàng cung

Về tác giả: Kim Khánh

Tìm mua sách nếu có bán: