Cậu bé Rồng tập 36 – NGÔI LÀNG MẤT TÍCH

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Cậu bé Rồng tập 36 – NGÔI LÀNG MẤT TÍCH
  • Mã ISBN: 978-604-2-17648-4
  • Tác giả: Kim Khánh
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Cao Xuân Sơn
  • Đối tác liên kết: Nhà sách 270 (422A Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TP.HCM)
  • Nơi in: Cty in Song Nguyên
  • Ngày nộp lưu chiểu: 24/06/2020

Thông tin về sách: Cậu bé Rồng tập 36 – NGÔI LÀNG MẤT TÍCH

Về tác giả: Kim Khánh

Tìm mua sách nếu có bán: