Câu đố dân gian bằng tranh: Thiên nhiên

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Câu đố dân gian bằng tranh: Thiên nhiên
  • Mã ISBN: 978-604-2-15175-7
  • Tác giả: Biên soạn: Hiếu Minh/Tranh: Vườn Illustration
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thanh Hương
  • Đối tác liên kết: Nhi đồng
  • Nơi in: Cty CP In & DVTM Phúc An
  • Ngày nộp lưu chiểu: 28/11/2019

Thông tin về sách: Câu đố dân gian bằng tranh: Thiên nhiên

Về tác giả: Biên soạn: Hiếu Minh/Tranh: Vườn Illustration

Tìm mua sách nếu có bán: