Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Sinh học 10

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Sinh học 10
  • Mã ISBN: 978-604-9901-73-7
  • Tác giả: TS. Phan Khắc Nghệ-Phạm Thị Tâm
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Đặng Thị Phương Anh; Phạm Thị Thu Hương
  • Đối tác liên kết: Nhà sách Hồng Ân. 20C Nguyễn Thị Minh Khai, P.ĐaKao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
  • Nơi in: Cty CP Văn hóa Văn Lang
  • Ngày nộp lưu chiểu: 29/05/2020

Thông tin về sách: Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Sinh học 10

Về tác giả: TS. Phan Khắc Nghệ-Phạm Thị Tâm

Tìm mua sách nếu có bán: