Cây chổi thần kì

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Cây chổi thần kì
  • Mã ISBN: 978-604-2-15359-1
  • Tác giả: Lời: Julia Donaldson; Tranh: Axel Scheffler
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Hoàng Phương Thúy
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTy Phú Thịnh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 11/12/2019

Thông tin về sách: Cây chổi thần kì

Về tác giả: Lời: Julia Donaldson; Tranh: Axel Scheffler

Tìm mua sách nếu có bán: