CD Thành công và ý chí- CD B

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: CD Thành công và ý chí- CD B
  • Mã ISBN: 978-604-58-9755-3
  • Tác giả: TT. Thích Chân Quang
  • Nhà xuất bản: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Trần Thị Ly
  • Đối tác liên kết: Cty TNHH Văn hóa Pháp Quang – 28 Hoàng Diệu, P.10, Q. Phú Nhuận, TP.HCM
  • Nơi in: Cty TNHH Văn hóa Pháp Quang
  • Ngày nộp lưu chiểu: 23/12/2019

Thông tin về sách: CD Thành công và ý chí- CD B

Về tác giả: TT. Thích Chân Quang

Tìm mua sách nếu có bán: