CD Tiếng Anh lớp 7, tập 1

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: CD Tiếng Anh lớp 7, tập 1
  • Mã ISBN: 978-604-0-21469-0
  • Tác giả: Nguyễn Thị Châu Giang
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Chung Thế Quang
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty TNHH Thương mại Hỷ Lai Lạc. Địa chỉ in 7/1A đường số 12, khu phố 3 , phường Bình An, quận 2, TP HCM
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/03/2020

Thông tin về sách: CD Tiếng Anh lớp 7, tập 1

Về tác giả: Nguyễn Thị Châu Giang

Tìm mua sách nếu có bán: