Cha mẹ non, con lớn dại

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Cha mẹ non, con lớn dại
  • Mã ISBN: 978-604-56-7805-3
  • Tác giả: Lyndsay C. Gibson
  • Nhà xuất bản: Phụ nữ Việt Nam
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Ánh Ngân
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần Truyền thông Sách Khải Minh, Số 19 ngõ 97 đường Văn Cao, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
  • Nơi in: Cty CP in sách Việt Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 22/05/2020

Thông tin về sách: Cha mẹ non, con lớn dại

Về tác giả: Lyndsay C. Gibson

Tìm mua sách nếu có bán: