Chậm một chút thôi – Viên thuốc an ủi cho riêng tôi – 잠시 주춤, 하겠습니다

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Chậm một chút thôi – Viên thuốc an ủi cho riêng tôi – 잠시 주춤, 하겠습니다
  • Mã ISBN: 978-604-951-822-5
  • Tác giả: Nina Kim viết và minh họa
  • Nhà xuất bản: Hồng Đức
  • Biên tập viên: Phan Thị Ngọc Minh
  • Đối tác liên kết: Công ty CP VH Văn Lang, 06 Nguyễn Trung Trực, Phường 05, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
  • Nơi in: Xưởng in Cty CP Văn hóa Văn Lang
  • Ngày nộp lưu chiểu: 31/03/2020

Thông tin về sách: Chậm một chút thôi – Viên thuốc an ủi cho riêng tôi – 잠시 주춤, 하겠습니다

Về tác giả: Nina Kim viết và minh họa

Tìm mua sách nếu có bán: