Chẩn đoán và điều trị gẫy xương trật khớp chi trên ( giáo trình đào tạo sau đại học)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Chẩn đoán và điều trị gẫy xương trật khớp chi trên ( giáo trình đào tạo sau đại học)
  • Mã ISBN: 978-604-66-4207-7
  • Tác giả: Trường đại học Y Hà Nội – Bộ môn ngoại – PGS.TS.Trần Trung Dũng
  • Nhà xuất bản: Y học
  • Biên tập viên: Đặng Thị Cẩm Thúy
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH NXB Y Học
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/05/2020

Thông tin về sách: Chẩn đoán và điều trị gẫy xương trật khớp chi trên ( giáo trình đào tạo sau đại học)

Về tác giả: Trường đại học Y Hà Nội – Bộ môn ngoại – PGS.TS.Trần Trung Dũng

Tìm mua sách nếu có bán: