Chân lý bỏ túi – Vài điều cần suy ngẫm từ những vị thiền sư danh tiếng (Bộ sách bỏ túi)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Chân lý bỏ túi – Vài điều cần suy ngẫm từ những vị thiền sư danh tiếng (Bộ sách bỏ túi)
  • Mã ISBN: 978-604-61-6375-6
  • Tác giả: Phật giáo nguyên thủy – Sư cô Hương Thiền
  • Nhà xuất bản: Tôn giáo
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Thanh Thủy
  • Đối tác liên kết: Bà Nguyễn Thu Hương (Sư cô Hương Thiền), chùa Đức Hòa, thôn Bến, xã Đức Hòa, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. ĐT: 0944915698
  • Nơi in: Xí nghiệp in fahasa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/12/2019

Thông tin về sách: Chân lý bỏ túi – Vài điều cần suy ngẫm từ những vị thiền sư danh tiếng (Bộ sách bỏ túi)

Về tác giả: Phật giáo nguyên thủy – Sư cô Hương Thiền

Tìm mua sách nếu có bán: