Chế độ ăn giải độc cơ thể phòng chống lão hóa

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Chế độ ăn giải độc cơ thể phòng chống lão hóa
  • Mã ISBN: 978-604-86-8804-2
  • Tác giả: TS.BS Nguyễn Thị Minh Kiều
  • Nhà xuất bản: Hồng Đức
  • Biên tập viên: Phan Thị Ngọc Minh
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Văn hóa Việt Thư
  • Nơi in: Cty TNHH MTV in Song Nguyên
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/01/2020

Thông tin về sách: Chế độ ăn giải độc cơ thể phòng chống lão hóa

Về tác giả: TS.BS Nguyễn Thị Minh Kiều

Tìm mua sách nếu có bán: