Chỉ dẫn áp dụng Luật Thi hành án hình sự năm 2019

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Chỉ dẫn áp dụng Luật Thi hành án hình sự năm 2019
  • Mã ISBN: 978-604-9869-87-7
  • Tác giả: ThS. Quách Dương
  • Nhà xuất bản: Thanh niên
  • Biên tập viên: Nguyễn Văn Khôi
  • Đối tác liên kết: Nhà sách Tư Pháp. Đc: 20/28/4 Bờ Bao Tân Thắng, P.Sơn Kỳ, Q,Tân Phú, TP.HCM
  • Nơi in: CT TNHH in Song Nguyên
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/12/2019

Thông tin về sách: Chỉ dẫn áp dụng Luật Thi hành án hình sự năm 2019

Về tác giả: ThS. Quách Dương

Tìm mua sách nếu có bán: