Chỉ dẫn, tra cứu áp dụng Bộ luật dân sự (hiện hành) năm 2015

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Chỉ dẫn, tra cứu áp dụng Bộ luật dân sự (hiện hành) năm 2015
  • Mã ISBN: 978-604-80-4205-9
  • Tác giả: NCS Phạm Thị Hằng và ThS. Hà Lệ Thủy (đồng chủ biên), TS. Trần Văn Hà
  • Nhà xuất bản: Thông tin và Truyền thông
  • Biên tập viên: Lê Thái Thanh
  • Đối tác liên kết: Trung tâm sách pháp luật tài chính;nĐịa chỉ: 51/1 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM
  • Nơi in: Cty CP TM In Nhật Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/12/2019

Thông tin về sách: Chỉ dẫn, tra cứu áp dụng Bộ luật dân sự (hiện hành) năm 2015

Về tác giả: NCS Phạm Thị Hằng và ThS. Hà Lệ Thủy (đồng chủ biên), TS. Trần Văn Hà

Tìm mua sách nếu có bán: