CHÌA KHÓA ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI ĐA NGÔN NGỮ

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: CHÌA KHÓA ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI ĐA NGÔN NGỮ
  • Mã ISBN: 978-604-77-7811-9
  • Tác giả: Hồ Thu Hương
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Hoàng Thị Mai Anh
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần Văn hóa Truyền thông Sống, số 11A, ngõ 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, HN
  • Nơi in: Cty TNHH MTV in và thương mại TTXVN – VInadataxa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 13/05/2020

Thông tin về sách: CHÌA KHÓA ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI ĐA NGÔN NGỮ

Về tác giả: Hồ Thu Hương

Tìm mua sách nếu có bán: