Chìa Khóa Tư Duy Tích Cực – Napoleon Hill’s keys to positive thinking – By the bestselling author of Think and Grow Rich

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Chìa Khóa Tư Duy Tích Cực – Napoleon Hill’s keys to positive thinking – By the bestselling author of Think and Grow Rich
  • Mã ISBN: 978-604-58-9072-1
  • Tác giả: Jr, Michael J.Ritt
  • Nhà xuất bản: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Chu Thị Kim Trang
  • Đối tác liên kết: Cty TNHH Văn hóa Sáng tạo Trí Việt (First News) – 11H Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM
  • Nơi in: Cty TNHH MTV in Báo nhân dân Tp.HCM
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/01/2020

Thông tin về sách: Chìa Khóa Tư Duy Tích Cực – Napoleon Hill’s keys to positive thinking – By the bestselling author of Think and Grow Rich

Về tác giả: Jr, Michael J.Ritt

Tìm mua sách nếu có bán: