Chiếc chìa khoá vàng hay là chuyện ly kỳ của Bu-ra-ti-nô

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Chiếc chìa khoá vàng hay là chuyện ly kỳ của Bu-ra-ti-nô
  • Mã ISBN: 978-604-2-13580-1
  • Tác giả: A. Tolstoy
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thúy Loan
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTCP in văn hóa phẩm Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 11/12/2019

Thông tin về sách: Chiếc chìa khoá vàng hay là chuyện ly kỳ của Bu-ra-ti-nô

Về tác giả: A. Tolstoy

Tìm mua sách nếu có bán: