Chiến lược để dẫn đầu (Tít phụ: Bài học kinh doanh từ 10 chiến dịch tranh cử điển hình )

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Chiến lược để dẫn đầu (Tít phụ: Bài học kinh doanh từ 10 chiến dịch tranh cử điển hình )
  • Mã ISBN: 978-604-88-8140-5
  • Tác giả: SCOTT MILLER và DAVID MOREY
  • Nhà xuất bản: Dân trí
  • Biên tập viên: Vũ Thị Thu Ngân
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần Sách Bách ViệtnSố 9, ngõ 55/9 Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
  • Nơi in: Xí nghiệp in Bản đồ 1 – CN Cty TNHH MTV Trắc địa Bản đồ
  • Ngày nộp lưu chiểu: 31/12/2019

Thông tin về sách: Chiến lược để dẫn đầu (Tít phụ: Bài học kinh doanh từ 10 chiến dịch tranh cử điển hình )

Về tác giả: SCOTT MILLER và DAVID MOREY

Tìm mua sách nếu có bán: