Chiến lược marketing hoàn hảo

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Chiến lược marketing hoàn hảo
  • Mã ISBN: 978-604-65-4112-7
  • Tác giả: William M. Luther
  • Nhà xuất bản: Lao động – Xã hội
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Phương
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần Sách Alpha, 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
  • Nơi in: Công ty Cổ Phần in và truyền thông Hợp Phát
  • Ngày nộp lưu chiểu: 17/12/2019

Thông tin về sách: Chiến lược marketing hoàn hảo

Về tác giả: William M. Luther

Tìm mua sách nếu có bán: