Chinh phục ngữ pháp và bài tập tiếng Anh lớp 11 tập 2

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Chinh phục ngữ pháp và bài tập tiếng Anh lớp 11 tập 2
  • Mã ISBN: 978-604-9878-12-1
  • Tác giả: Nguyễn Thị Thu Huế – Hiệu đính Mai Ngọc
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Phan Hải Như
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Văn hoá Minh Tân – Nhà sách Minh Thắng. 808 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH Văn hóa Minh Tân – NS Minh Thắng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 10/01/2020

Thông tin về sách: Chinh phục ngữ pháp và bài tập tiếng Anh lớp 11 tập 2

Về tác giả: Nguyễn Thị Thu Huế – Hiệu đính Mai Ngọc

Tìm mua sách nếu có bán: