Chính ủy Trường đại học quân y Nguyễn Trọng Hợp trọn đời vì sự nghiệp cách mạng(sách mật

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Chính ủy Trường đại học quân y Nguyễn Trọng Hợp trọn đời vì sự nghiệp cách mạng(sách mật
  • Mã ISBN: 978-604-51-5777-0
  • Tác giả: Học viện Quân y
  • Nhà xuất bản: Quân đội nhân dân
  • Biên tập viên: Vũ Tuấn Hưng
  • Đối tác liên kết: Học viện Quân y, 160 Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội
  • Nơi in: xưởng in Học viện Quân y
  • Ngày nộp lưu chiểu: 31/03/2020

Thông tin về sách: Chính ủy Trường đại học quân y Nguyễn Trọng Hợp trọn đời vì sự nghiệp cách mạng(sách mật

Về tác giả: Học viện Quân y

Tìm mua sách nếu có bán: