Cho một khởi đầu mới – Chicken soup for the golden soul – Hạt giống tâm hồn

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Cho một khởi đầu mới – Chicken soup for the golden soul – Hạt giống tâm hồn
  • Mã ISBN: 978-604-58-4657-5
  • Tác giả: Jack Canfield & Mark Victor Hansen
  • Nhà xuất bản: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Cao Bá Định
  • Đối tác liên kết: Cty TNHH Văn hóa Sáng tạo Trí Việt (First News) – 11H Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM
  • Nơi in: Cty Cp Văn hóa Văn lang
  • Ngày nộp lưu chiểu: 30/03/2020

Thông tin về sách: Cho một khởi đầu mới – Chicken soup for the golden soul – Hạt giống tâm hồn

Về tác giả: Jack Canfield & Mark Victor Hansen

Tìm mua sách nếu có bán: