Chơi cùng các màu sắc Đồ dùng Dành cho độ tuổi 1-3; 3-6 Ehon Nhận biết

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Chơi cùng các màu sắc Đồ dùng Dành cho độ tuổi 1-3; 3-6 Ehon Nhận biết
  • Mã ISBN: 978-604-56-8154-1
  • Tác giả: Kawa – Chây
  • Nhà xuất bản: Phụ nữ Việt Nam
  • Biên tập viên: Ngô Thị Thu Ngần
  • Đối tác liên kết: CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MUKI VIỆT NAM – Tủ sách Gia Đình nhỏ, Số nhà B4-25, ngõ 57 đường Láng Hạ, P. Thành Công, Q. Ba Đình,n Hà Nội.
  • Nơi in: CTy TNHH in Thanh Bình
  • Ngày nộp lưu chiểu: 22/05/2020

Thông tin về sách: Chơi cùng các màu sắc Đồ dùng Dành cho độ tuổi 1-3; 3-6 Ehon Nhận biết

Về tác giả: Kawa – Chây

Tìm mua sách nếu có bán: