Chú cừu xanh lá ở đâu rồi nhỉ? Where is the Green Sheep?

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Chú cừu xanh lá ở đâu rồi nhỉ? Where is the Green Sheep?
  • Mã ISBN: 978-604-56-8210-4
  • Tác giả: Viết lời: Mem Fox Minh họa: Judy Horacek
  • Nhà xuất bản: Phụ nữ Việt Nam
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Hòa Bình
  • Đối tác liên kết: Công ty cổ phần xuất bản và giáo dục Quảng Văn. (Số nhà 31, ngõ 150 đường Hoàng Công Chất, P. Phú Diễn , Q. Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội)
  • Nơi in: Cty CP in và TM Quốc Duy
  • Ngày nộp lưu chiểu: 22/05/2020

Thông tin về sách: Chú cừu xanh lá ở đâu rồi nhỉ? Where is the Green Sheep?

Về tác giả: Viết lời: Mem Fox Minh họa: Judy Horacek

Tìm mua sách nếu có bán: