Chủ đất

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Chủ đất
  • Mã ISBN: 978-604-9841-92-7
  • Tác giả: Chu Thị Minh Huệ; (Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam; Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam)
  • Nhà xuất bản: Hội Nhà văn
  • Biên tập viên: Đào Bá Đoàn
  • Đối tác liên kết: LK với Liên hiệp các HVHNT VN – Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam)/ Đc: n51 Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, HN
  • Nơi in: CTCP in thiên kim
  • Ngày nộp lưu chiểu: 10/01/2020

Thông tin về sách: Chủ đất

Về tác giả: Chu Thị Minh Huệ; (Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam; Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam)

Tìm mua sách nếu có bán: