Chú dê con biết làm xiếc

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Chú dê con biết làm xiếc
  • Mã ISBN: 978-604-78-8412-4
  • Tác giả: Isabella Camino và Delphine Lacharron
  • Nhà xuất bản: Mỹ thuật
  • Biên tập viên: Hồ Linh Chi
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHHVH Minh Tân – Nhà sách Minh Thắng -200 B3 TT Tân Mai- Hoàng Mai – Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH VH Minh Tân – NS Minh Thắng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 31/12/2019

Thông tin về sách: Chú dê con biết làm xiếc

Về tác giả: Isabella Camino và Delphine Lacharron

Tìm mua sách nếu có bán: