Chủ đề hôn nhân trong truyện cổ tích Việt Nam

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Chủ đề hôn nhân trong truyện cổ tích Việt Nam
  • Mã ISBN: 978-604-907-235-2
  • Tác giả: Dương Nguyệt Vân
  • Nhà xuất bản: Sân khấu
  • Biên tập viên: Tạ Kim Cương
  • Đối tác liên kết: Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, Ban Quản lý đề án bảo tồn, phát huy giá trị tác phẩm văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam (địa chỉ: 51 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội)
  • Nơi in: in Thiên Kim
  • Ngày nộp lưu chiểu: 26/05/2020

Thông tin về sách: Chủ đề hôn nhân trong truyện cổ tích Việt Nam

Về tác giả: Dương Nguyệt Vân

Tìm mua sách nếu có bán: