CHỦ ĐỘNG MỖI NGÀY, THẢNH THƠI MỘT ĐỜI Optimized Practices for Waking, Working, Learning, Eating, Training, Playing, Sleeping, and Sex

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: CHỦ ĐỘNG MỖI NGÀY, THẢNH THƠI MỘT ĐỜI Optimized Practices for Waking, Working, Learning, Eating, Training, Playing, Sleeping, and Sex
  • Mã ISBN: 978-604-68-5931-4
  • Tác giả: Aubrey Marcus
  • Nhà xuất bản: Văn hóa- Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Bùi Đức Huy
  • Đối tác liên kết: Cty Cổ phần Văn hóa Sách Sài Gòn: 473/8 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TPHCM
  • Nơi in: Công ty TNHH MTV In Báo Nhân Dân Tp.Hồ Chí Minh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 23/12/2019

Thông tin về sách: CHỦ ĐỘNG MỖI NGÀY, THẢNH THƠI MỘT ĐỜI Optimized Practices for Waking, Working, Learning, Eating, Training, Playing, Sleeping, and Sex

Về tác giả: Aubrey Marcus

Tìm mua sách nếu có bán: