Chủ trương, chính sách của Việt Nam chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Chủ trương, chính sách của Việt Nam chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4
  • Mã ISBN: 978-604-946-703-5
  • Tác giả: Ban Kinh tế Trung ương/ TSKH. Nguyễn Văn Bình chủ biên
  • Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế Quốc dân
  • Biên tập viên: Trịnh Thị Quyên
  • Đối tác liên kết: Ban Kinh tế trung ương, Nhà A4, Nguyễn Cảnh Chân, Ba Đình, Hà Nội.
  • Nơi in: Cty TNHH In&TM Hải Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/10/2019

Thông tin về sách: Chủ trương, chính sách của Việt Nam chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Về tác giả: Ban Kinh tế Trung ương/ TSKH. Nguyễn Văn Bình chủ biên

Tìm mua sách nếu có bán: