Chữa lành bằng tâm thức

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Chữa lành bằng tâm thức
  • Mã ISBN: 978-604-89-3049-3
  • Tác giả: Newton Kondaveti
  • Nhà xuất bản: Hồng Đức
  • Biên tập viên: Phan Thị Ngọc Minh
  • Đối tác liên kết: Cty TNHH MTV Sách Phương Nam: 940 đường 3/2 P.15, Q.11, TP. Hồ Chí Minh
  • Nơi in: CT TNHH in Trần Châu Phúc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 24/12/2019

Thông tin về sách: Chữa lành bằng tâm thức

Về tác giả: Newton Kondaveti

Tìm mua sách nếu có bán: