Chuẩn bị cho bé vào lớp 1 – Em tập ghép vần Quyển 7 (Tập viết theo mẫu chữ mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Chuẩn bị cho bé vào lớp 1 – Em tập ghép vần Quyển 7 (Tập viết theo mẫu chữ mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
  • Mã ISBN: 978-604-9896-15-6
  • Tác giả: Ngọc Phương
  • Nhà xuất bản: Mỹ thuật
  • Biên tập viên: Hồ Linh Chi
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Văn hóa Huy Hoàng – 110D Ngọc Hà, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
  • Nơi in: Cty CP in Sao Việt
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/03/2020

Thông tin về sách: Chuẩn bị cho bé vào lớp 1 – Em tập ghép vần Quyển 7 (Tập viết theo mẫu chữ mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Về tác giả: Ngọc Phương

Tìm mua sách nếu có bán: